Motto

"Studiază mai întâi știința și continuă apoi cu practica născută din această știință." (Leonardo da Vinci)

Motto

"Studiază mai întâi știința și continuă apoi cu practica născută din această știință." (Leonardo da Vinci)

Motto

"Invinge greutatile profesiunii tale. Stapineste supararea si nerabdarea ta. Gindeste-te ca cel suferind este dezarmat si fara putere si are nevoie de ajutorul si ingrijirea ta." (Masei)

Motto

"Invinge greutatile profesiunii tale. Stapineste supararea si nerabdarea ta. Gindeste-te ca cel suferind este dezarmat si fara putere si are nevoie de ajutorul si ingrijirea ta." (Masei)

CUVÂNTUL DIRECTORULUI


Şcoala Postliceală “AUGUSTIA“ se bazează pe dinamism și are ca obiectiv principal realizarea unei formări profesionale la nivelul standardelor din țările Comunității Europene, adaptate la dinamica economiei de piață.

Școala noastră își propune realizarea pregătirii de bază  a tinerilor în domeniul sanitar cu scopul încadrării pe piața muncii sau continuării studiilor la nivel universitar. Ea își deschide porțile pentru toți absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, în vederea obținerii următoarelor calificări:

  • asistent medical generalist
  • asistent balneofiziokinetoterapie
  • asistent medical farmacie

Cursanții sunt îndrumați  de cadre didactice cu înaltă pregătire teoretică și practică, cu o  bogată experiență în spitale.

Prin dotarea tehnică modernă și prin cadrele didactice, Școala Postliceală ‘Augustia’ din Iași își asumă  misiunea:

  • de a forma și dezvolta la tineri deprinderi de muncă intelectuală și practică;
  • de a cultiva  o gândire logică și plină de creativitate;
  • de a  dezvolta capacitatea de  comunicare și înțelegere, necesară integrării active în diferite grupuri  sociale :familie, mediu profesional, prieteni;
  • de a învăța tinerii cum să-și identifice sistemul propriu de valori în vederea autoevaluării și autodescoperirii.

În viziunea sa, Școala Postliceală ”Augustia„ va realiza o educație de vocație profesională prin formarea competențelor, concepțiilor și  atitudinilor adecvate stimulării și participării active la viața societății.

Pentru implementarea și îmbogățirea Sistemului de Management al Calității, cadrelor  didactice din școală le revine sarcina de a-și însuși și  de a aplica prevederile documentelor SMC și  de a respecta principiul conform  căruia cursantul se află în centrul activităților școlii.

Școala  va fi preocupată și de situația socio-profesională a absolvenților, ținând  legătura cu instituțiile din învățământul superior, cu  agenții  economici și cu agențiile județene de plasare a forței de muncă. Parteneriatul cu agenții  economici va urmări pregătirea tinerilor în concordanță   cu exigențele impuse de piața europeană a forței de muncă.

Director,

Prof. Angelica ARDELEANU